“Sponsored Links”

Opposite Words in 2023: Vilom Shabd in Hindi, हिंदी में विलोम शब्दों का भंडारण देखें !

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Vilom Shabd in Hindi:- आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी हिंदी माध्यम द्वारा कराए जाने वाली परीक्षाओं में शामिल हुआ ही होगा जिसमें आपको Vilom Shabd संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं | आज इस लेख के माध्यम से विलोम शब्दों का परिभाषा तथा विलोम शब्दों का भंडारण आपके सामने उपलब्ध कराने जा रहे हैं | विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है या विपरीत भी होता है |

इसके अलावा विलोम शब्द को अंग्रेजी में Antonyms भी कहा जाता है | Opposite Words जैसे पूरब का विलोम पश्चिम होता है, वैसे ही एक शब्द का उल्टा विलोम शब्द कहलाता है | यहां अब उदाहरण मात्र से समझिए, उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द जैसे कि:- ज्ञान-अज्ञान, शगुन-अपशगुन, आस्था-अनास्था, अपना-पराया, चल-अचल, आना-जाना, ऐसे इत्यादि विलोम शब्द में शामिल होंगे |

लिंग परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द जैसे कि- राजा-रानी, लड़का-लड़की, छात्र-छात्राएं, गाय- बैल, वही जो उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, Opposite Words – जिस में शामिल है. गुलाम-आजाद, कड़वा-मीठा, अधिकतम-न्यूनतम, इत्यादि विलोम शब्द |

“Sponsored Links”
Opposite Words In 2022, Vilom Shabd In Hindi, See Storage Of Antonyms In Hindi,

Opposite Words के और उदाहरण (examples of Vilom Shabd in Hindi )

Vilom Shabdसंघटनविघटनमर्त्यअमर
संजीवनिर्जीवमलिननिर्मल
संतोषअसंतोषमसृणअमानवीय
संधिविच्छेदमहात्मादुरात्मा
संन्यासीगृहस्थमातापिता
संयोगवियोगमानअपमान
सकर्मनिष्कर्ममानकअमानक
सकामनिष्काममानवदानव
सक्रियनिष्क्रयमानवतादानवता
सक्षमअक्षममालिकनौकर
सखाशत्रुमितव्ययअपव्यय
सगुणनिर्गुण.मित्रशत्रु
सचझूठमिथ्यासत्य
सजलनिर्जलमिलनविरह
सजीवनिर्जीवमीठाकड़ुवा
सज्जनदुर्जनमुखपृष्ठ
सत्कर्मदुष्कर्ममुनाफानुकसान
सत्कारतिरस्कारमूकवाचाल
सदयनिर्दयमृतजीवित
सदाचारदुराचारमृदुलकठोर
सदाशयदुराशयमृदुलरुक्ष
सनाथअनाथमेहनतीआलसी
सन्तोषअसन्तोषमोक्षबंधन
सन्धिविग्रहमौखिकलिखित
सफलविफल, असफलयथार्थकल्पित
सबलदुर्बलयशअपयश
सबलनिर्बलयोगवियोग
सबाधनिर्बाधयोगीभोगी
सभयनिर्भयरंगीनबेरंग
सभ्यअसभ्यरक्षकभक्षक
समविषमरचनाध्वंस
समष्टिव्यष्टिरतविरत
समाजव्यक्तिरागद्वेष
समासव्यासरागीविरागी
समूलनिर्मलराजतन्त्रजनतन्त्र
सम्मानअपमानराजारंक
सम्मुखविमुखरातदिन
सरलकठिनरात्रिदिवस
सरसनीरसरामरावण
सलज्जनिर्लज्जरिक्तपूर्ण
सविकारनिर्विकाररुग्णस्वस्थ
.सशंकनिश्शंकरूपवान्कुरूप
सहयोगीप्रतियोगीलघुगुरु
साकारनिराकारलाभहानि
साक्षरनिरक्षरलायकनालायक
सादरनिरादरलिखितअलिखित
साधुअसाधुलिप्तअलिप्त
सापेक्षनिरपेक्षलुप्तव्यक्त
सामान्यविशिष्टलेनदेन
सार्थकनिरर्थकलौकिकअलौकिक
सावधानअसावधानलौहस्वर्ण
सुकर्मकुकर्मवक्रसरल
सुकालअकालवक्रऋजु
सुखदुःखवनमरु
सुगंधदुर्गन्धवन्यपालित
सुगमदुर्गमवरदानअभिशाप
सुजनदुर्जनवसंतपतझर
सुदूरअदूरवादीप्रतिवादी
Vilom Shabdसुधागर्लविकर्षआकर्ष
सुन्दरअसुंदरविकासह्रास
सुपथकुपथविकीर्णसंकीर्ण
सुपरिणामदुष्परिणामविक्रयक्रय
सुपुत्रकुपुत्रविख्यातकुख्यात
बद्धमुक्तविजयपराजय
बन्धनमुक्तिविद्वानमूर्ख
बर्बरसभ्यविधवासधवा
बलवान्बलहीनविधिनिषेध
निषेधविधिविनाशनिर्माण
निष्कामसकामविनीतउद्धत
नीरससरसविपत्तिसम्पत्ति
नूतनपुरातनविपदसम्पद
नेकबदविपन्नसम्पन्न
नेकीबदीविमुखसम्मुख
नैतिकअनैतिकवियोगमिलन
.नैसर्गिककृत्रिमवियोगसंयोग
Vilom Shabdन्यायअन्यायविरतनिरत
न्यूनअधिकविरहमिलन
पक्षविपक्षविरोधसमर्थन
पठितअपठितविवादनिर्विवाद
पण्डितमुर्खविशालकायक्षीणकाय
पतनउत्थानविशालकायलघुकाय
पतनोन्मुखविकासोन्मुखविशिष्टसाधारण
पताखोजविशिष्ठसाधारण
पतिव्रताकुलटाविशुद्धदूषित
परकीयस्वकीयविशेषसामान्य
परतंत्रस्वतंत्रविश्लेषणसंश्लेषण
परमार्थस्वार्थविश्वासअविश्वास
पराजयजयविषअमृत
परायाअपनाविषमसम
परार्थस्वार्थविषादआहद
परिश्रमविश्रामविसर्जनअवगाहन
पवित्रअपवित्रविसर्जनसर्जन
पात्रकुपात्रविस्तृतसंक्षिप्त
पानीआगवीरकायर
पापपुण्यवृद्धतरुण
Vilom Shabdपालकसंहारकवृद्धिह्रास
पाश्चात्यपौर्वात्यवृष्टिअनावृष्टि
पुण्यपापवृहतलघु
पुरस्कारदण्डवैतनिक.अवैतनिक
पुरातननवीनभद्रअभद्र
पुरुषकोमलभयनिर्भय
पुरुषस्त्रीभलाबुरा
पुष्टअपुष्टभारीहल्का
पूर्णअपूर्णभावअभाव
पूर्णताअपूर्णताभिखारीदाता
पूर्णिमाअमावस्याभूगोलखगोल
पूर्वउत्तरभूतभविष्य
पूर्वअपूर्वभूलोकद्युलोक
पूर्ववतनूतनवतभेदअभेद
पूर्ववर्तीपरवर्तीभोगीयोगी
प्रकटगुप्तभोग्यअभोग्य
प्रकाशअंधकारभौतिकआध्यात्मिक
प्रख्यातअख्यातमंगलअमंगल
प्रजाराजामधुरकटु
प्रज्ञमूढ़मनुजदनुज
Vilom Shabdप्रतिकूलअनुकूलमरणजीवन
प्रत्यक्षपरोक्षबहिरंगअन्तरंग
प्रधानगौणबहिष्कारस्वीकार
प्रमुखगौणबाढ़सूखा
प्रयोगअप्रयोगबाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
प्रलयसृष्टिबाह्यअभ्यन्तर
प्रवृत्तिनिवृत्तिबुराअच्छा
प्रशंसानिंदाबुराईभलाई
प्रश्नउत्तरबैरप्रीति
प्रसादविषादफलनिष्फल.
प्राकृतिककृत्रिमफायदानुकसान
प्राचीप्रतीचीफूटमेल
प्राचीननवीनफूलनामुरझाना
प्रातसायबढ़ियाघटिया
Vilom Shabdप्रारम्भिकअन्तिमबदनेक
प्रेमघृणा
Vilom Shabd In Hindi, Opposite Words

Opposite Words in hindi – (विलोम शब्द हिंदी में)

S. N.शब्दविलोमशब्दविलोम
अच्छाबुरानूतन पुरातन
कृष स्थूलरक्षकभक्षक
जागरणशयनलिखितमौखिक
 तरलठोसविधिनिषेध
मूकवाचालईश्वरअनीश्वर
आस्थाअनास्थासगुणनिर्गुण
उपकारअपकारशीत उष्ण
स्वस्थरुग्णक्रयविक्रय
 शाश्वतक्षणिकदेशीविदेशी
अकालसुकालवरदानअभिशाप
सक्रियनिष्क्रयशोकहर्ष
आसक्तअनाशक्तसाक्षरनिरक्षर
सपूत कपूत इच्छाअनिच्छा
अल्प अधिकअक्रुरक्रुर
 अतुकान्त तुकान्तनित्यअनित्य
 इतिअथअग्रिमअन्तिम
अनाहूत आहुतनिर्जलअजल
Vilom Shabdबहिरंगअन्तरंगग्रहणअर्पण
देयअदेयउपेक्षाअपेक्षा
प्राचीनअर्वाचीनसनाथअनाथ
निरालम्बअवलम्बउन्नतअवनत 
उपकारअपकारआदरअनादर
भिज्ञअनभिज्ञअतिवृष्टि  अनावृष्टि
सध्दर्मअधर्मअभिज्ञअनभिज्ञ
ग्राह्यअग्राह्यसदोषअदोष
विरक्तअनुरक्तदीर्घायुअल्पायु
Vilom Shabdप्रूर्णिमाअमावस्यापुरातनअधुनातन
पूर्णतःअंशतःबहुज्ञअल्पज्ञ
अपेक्षित अनपेक्षितबाह्यअंतर
असलीनकलीइतिअथ
अन्तरंगबहिरंगदीर्घकालीनअल्पकालीन.
अवरप्रवरमर्त्यअमर
 वितलअतलअनभ्यस्तअभ्यस्त
पासदूरउदयअस्त
ऋणात्मकधनात्मककनिष्ठवरिष्ठ
कुटिलसरलउदात्तअनुदात्त
उधारनगदउन्नतिअवनति
उद्घाटनसमापनउत्कृष्ट निकृष्ट
उन्मीलननिमीलनउत्तरायणदक्षिणायन
उऋणऋणअस्ताचलउदयाचल
उपस्थितअनुपस्थितउधमनिरुद्ध
उत्तीर्णअनुत्तीर्णऊपरनीचे
उन्मुखविमुखउत्तरदक्षिण
उदयअस्तउत्थानपतन
गमनआगमनउपचारअनुपचार
निम्नउच्चअधोगामीउर्ध्वगामी
उत्साह निरुत्साहउच्चनीच
उपयुक्तअनुपयुक्तएकअनेक
अनुपमाउपमेयउपसर्गप्रत्यय
उत्कर्षविकर्षउग्रसौम्य
उपयोगदुरुपयोगउद्यमविनय
Vilom Shabdउचितअनुचितउत्तममध्यम
उपायनिरुपायउर्वरअनुर्वर बंजर.
एकाग्रचंचलऐतिहासिकअनैऐतिहासिक
एकत्रविकिरणकठिनसरल
एककेअनेकक्रमव्यतिक्रम
क्रोधक्षमाक्रूरअक्रूर
ज्येष्ठकनिष्ठकठोरकोमल
कायरनिडरओजस्वीनिस्तेज
ऐश्वर्यअनैश्वर्यकृत्रिमप्राकृत
एकल बहुलऔपचारिकअनौपचारिक
एकताअनेकताउचितअनुचित
ऐहिकपारलौकिकउपन्यासएकांकी
एड़ीचोटीकलआज
कृष्णशुक्लकुपूतसपूत
कुरूपसुंदरकर्मण्यअकर्मण्य
दंडक्षमाबेकारमहत्त्व
क्षमाक्रोधशूद्रस्वर्ण
खंडन मंडनभूगोलखगोल
मुक्तग्रस्तगुप्तप्रकट
Vilom Shabdबंदखुलाखेदप्रसन्नता
गोचरअगोचरगुणअवगुण
गद्यपद्यगुरु लघु
ग्रामविशिष्टगरीबअमीर
क्रियाप्रतिक्रियाबाहरघर
कुमार्गसुमार्गक़ानूनीगैरकानूनी
बीचकिनाराकान्तकांता
 कोपकृपाकमीबेशी
कुपुत्रीसुपुत्रीकाम आराम
कच्चापक्काकालागोरा
कमज्यादाप्रशंसाकुत्सा
काबिलनाकाबिलक्रेता विक्रेता
 कायर  निडरक्रोध क्षमा
 खरीद बिक्रीकमजोरताकतवर
Vilom Shabdखीजनारीझनाखुशनसीबबदनसीब
खलसज्जन क्रूर अक्रूर
खद्यअखाद्यकनीय वरीय
खिलनामुरझाना कन्यावर
खंडनमंडनकुकृतिसुकृत्य
कुख्यात विख्यातकलआज
कदाचार सदाचारकार्यअकार्य
बदबूखुशबूखोलनाबांधना.
खुशकिस्मतबदकिस्मतखुशगमगीन
खराखोटाखुलाबंद
खगोलभूगोलकठिनाई सरलता
घरेलूबाहरीकेंद्रितविकेन्द्रित
बेचनाखरीदनादूर केकरीबी
गौण  प्रमुख प्रधानकभी–कभीअक्सर
गाड़ना उखाड़नाप्रकट गूढ़
गाढ़ापतलासहीगडबड
ग्रहणत्यागगजबसामान्य
चालाकबेवकूफनिर्दयीदयालु
ग्रासमोक्षगोरक्षक गोभक्षक
रुखड़ाचिकनाअँधेराचाँदनी
चमकहीनचमकदारअदेयदेय
 घटाव जोड़अगठितगठित
Vilom Shabdगठीलाढीलागंधदायकगंधाहारक
स्थिरगतिमाननिर्विरोधगतिरोध
 गण्यनगण्यगणनीयअगणित
घटियाबढ़ियागठियानाखोलना
 गड्मडसिलसिलेवारगंधीलासुगंधित
पानागँवाना गंभीर सहज
 धूपछांहनिश्चिंतचिंतित
 गदरशांतिघनेरा नगण्य
 पलघंटाघमासानसामान्य
घाटीपर्वत घमंड विनय
घोषितअघोषितगंभीरचपल
बड़ा छोटाप्रकाश छाया
कैदछूटसंकरीचौड़ी
पालतूजंगली कनिष्ठज्येष्ठ
जन्ममृत्युजीवनमरण
Vilom Shabdविजातीय जातीयभाटा.ज्वार
सरलजटिलस्थलजल
हारजीतमहलझोंपड़ी
स्थावरजंगमचेतन जड़
 पराजयजयसच झूठ
जातिकुजातितमज्योति
सुषुप्तजाग्रततरलठोस
चढना ढलनाप्रकाशतिमिर
संकोचीढीठगर्मठंडा
स्त्री पुरुषनिकासप्रवेश
अप्रभावितप्रभावितग्रामीणनागरिक
परिचितअपरिचितस्वकीयापरकीया
कुपोषणपोषण सगुणनिर्गुण
अंत प्रारम्भ वंघनिंघ
Vilom Shabdपदावनतिपदोन्नतिग्रामनगर
सदयनिदय छलीनिश्छल
विधिनिषेधनारीनर
दासप्रभु सजीवनिर्जीव
नित्यअनित्यसरसनीरस
सामान्यप्रमुखअनैतिकनैतिक 
अनामनामअंतिम प्रारंभिक
Vilom Shabdस्वर्गनरकसांयप्रात:
बदनेकप्रतीचीप्राची
मोटापतलाविहित निषिद्ध
सकामनिष्कामसदयनिर्दय
अवसादप्रसाद नवीनप्राचीन 
 भृत्यप्रभुपश्चिमपूर्व
कुलटापतिव्रतासूखाग्रस्तबाढ़ग्रस्त
भलाईबुराईफूलना मुरझाना
कठिनाईसरलता गंधाहारकगंधदायक
करीबीदूर केसिलसिलेवारगड्मड
कुख्यातविख्यात गंधीलासुगंधित
Vilom Shabdगठीलाढीलागतिमान स्थिर
 केंद्रित विकेन्द्रित गण्य नगण्य
कुकृति सुकृत्यखगोल. भूगोल
सदाचारकदाचारखरीदनाबेचना
कभी–कभीअक्सरपानागँवाना
गतिरोध निर्विरोध गणनीय अगणित
 गंभीर सहज गदरशांति
चढ़ाव उतारचल अचल
अछूतछूत छलीनिश्चल
चिन्मय अचिन्मयचेतनअचेतन
 चतुर मूर्खचिरअचिर
Vilom Shabdचाहअनचाहचोर साधु
चिरन्तर नश्वर चंचल स्थिर
चोरपुलिसचाहाअनचाहा
Vilom Shabd In Hindi, Opposite Words

Vilom Shabd in Hindi (Antonyms) विलोम शब्द – विपरीतार्थक शब्द 2022

धनीनिर्धनजाग्रतसुषुप्त
धरागगनजाड़ागर्मी
धर्मअधर्मजातिकुजाति
धीरअधीरजातीयविजातीय
धूपछाँवजीतहार
धृष्टविनीतजीवनमरण
ध्वंसनिर्माणजीवितमृत
नकरात्मकसकरात्मकवैमनस्यसौमनस्य
नकलअसलव्ययआय
नकलीअसलीव्यर्थअव्यर्थ
नखशिखव्यवहारिकअव्यावहारिक
नगदउधारव्यस्तअव्यस्त.
नगरग्रामव्यस्तअकर्मण्य
नमक हरामनमक हलालव्याससमास
नयापुरानाशकुनअपशकुन
नरनारीशत्रुमित्र
नरकस्वर्गशयनजागरण
नश्वरशाश्वतशरणअशरण
नागरिकग्रामीणशान्तिक्रान्ति
नामअनामशासकशासित
नास्तिकआस्तिकशिक्षितअशिक्षित
निकटदूरशिवअशिव
निडरकायरशीतउष्ण
नित्यअनित्यशुक्लकृष्ण
निद्राजागरणशुभअशुभ
निन्दास्तुतिशुष्कआर्द्र
निन्द्यवन्द्यशूरकायर
निरक्षरसाक्षरशोषकपोषक
निरर्थकसार्थकश्यामागौरी
निराकारसाकारश्रद्धाघृणा
निरामिषसामिषश्रव्यदृश्य
निराशाआशाश्रीगणेशइतिश्री
निर्गुणसगुनश्र्वेतश्याम
निर्जीवसजीवश्लीलअश्लील
निर्दयसदयश्वेतश्याम
निर्दोषसदोषषंडमर्द
निर्धनधनीषंडत्वपुंसत्व
निर्मलमलिनसंकल्पविकल्प
निर्माणविनाशसंकीर्णविस्तीर्ण
निर्लज्जसलज्जसंकोचअसंकोच
निश्चेष्टसचेष्टसंक्षेपविस्तार
निश्छल.छलीसंगनिःसंग
निषिद्धविहितसंगतअसंगत, Vilom Shabd

Opposite Words in 2022 – महत्वपूर्ण लिंक देखें

Gadgets Update Hindi Home Page LinkClick Here
Opposite Words in 2022Click Here
Vilom Shabd in HindiClick Here
Instagram Joining LinkClick Here
telegram webClick Here

FAQ :- hindi me Vilom Shabd – Opposite Words in 2022

विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है?

विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा/विपरीत, इन शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है |

प्रधान शब्द का Vilom Shabd बताइए?

प्रधान शब्द का Vilom Shabd गौण होता है?

पुष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइए?

पुष्ट शब्द का विलोम शब्द पुष्ट होता है |

अंकुश का Opposite Words क्या होता है?

अंकुश का विलोम शब्द निरंकुश. होता है |

पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द बताइए?

पूर्णिमा का विलोम शब्द अमावस्या होता है |

विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द बताइए?

विश्लेषण का विलोम शब्द संश्लेषण होता है |

रुग्ण शब्द का Vilom Shabd बताइए?

रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ होता है |

मृदुल शब्द का Vilom Shabd बताइए?

मृदुल का Vilom Shabd रुक्ष होता है |


मीडिया के क्षेत्र में करीब 4 साल का अनुभव प्राप्त है। Bharat24 न्यूज चैनल से करियर की शुरुआत की, जहां 1.5 साल डिजिटल मीडिया पर काम किया। इसके बाद फास्ट खबर चैनल में करीब 5 महीने इनपुट पर काम करने का अनुभव मिला। इसके बाद नेशनल इंडिया न्यूज में 1 साल Anchor cum Producer का अनुभव मिला है। अब ‘Gadgetupdatehindi.com’ वेबसाइट में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहां गैजेट्स और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक बेहतरीन स्टोरी पहुंचाना है।

Leave a Comment